Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:34
-01:05:41
+00:12:41
142 132
4 / 17
-00:41:52
+00:05:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii