Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:19
-00:22:15
+00:54:42
8425 2142
332 / 336
-00:14:30
+00:47:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii