Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:46
-00:27:29
+00:50:53
6400 1506
131 / 135
-00:17:12
+00:42:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii