Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:25
-00:48:29
+00:32:27
6395 1627
242 / 345
-00:23:43
+00:26:44
00:59:26
-00:47:19
+00:29:57
7216 1510
289 / 461
-00:29:44
+00:20:56
00:59:50
-00:35:59
+00:29:54
6691 1145
271 / 403
-00:24:52
+00:23:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii