Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:00
-00:37:34
+00:39:23
7518 5870
32 / 36
-00:18:37
+00:27:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii