Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:19
-00:40:00
+00:33:38
4844 1457
K40 : 425
212 / 252
-00:25:34
+00:24:50
01:05:32
-00:38:50
+00:34:11
6070 1747
K30 : 842
275 / 340
-00:22:39
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii