Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:23
-00:46:11
+00:30:46
5528 4757
204 / 336
-00:38:26
+00:23:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii