Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:54
-00:29:40
+00:47:17
8235 2038
65 / 67
-00:10:45
+00:36:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii