Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:26
-00:54:08
+00:22:49
2654 2477
88 / 336
-00:46:23
+00:16:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii