Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:23
-00:34:26
+00:31:27
7232 5856
69 / 106
-00:20:16
+00:22:15
00:56:20
-00:50:14
+00:26:43
4063 3674
37 / 98
-00:34:57
+00:16:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii