Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:40
-01:05:54
+00:11:03
154 145
4 / 336
-00:58:09
+00:04:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii