Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:45
-00:34:30
+00:43:52
5997 4722
249 / 260
-00:15:21
+00:35:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii