Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:55
-00:47:50
+00:32:09
4633 592
91 / 139
-00:20:45
+00:28:08
01:00:09
-00:48:06
+00:30:16
3938 503
81 / 136
-00:26:38
+00:20:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii