Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:32
-00:34:02
+00:42:55
7940 6061
314 / 336
-00:26:17
+00:36:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii