Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:25
-00:47:50
+00:30:32
3995 522
166 / 260
-00:28:41
+00:22:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii