Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:19
-00:46:15
+00:30:42
5513 4746
93 / 141
-00:38:49
+00:26:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii