Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:36:55
+00:36:06
6450 1956
K30 : 935
286 / 355
-00:19:05
+00:33:41
01:14:40
-00:31:54
+00:45:03
8090 1964
370 / 389
-00:10:42
+00:45:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii