Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:26
-00:53:08
+00:23:49
3014 2799
8 / 34
-00:23:07
+00:04:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii