Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:43
-00:43:51
+00:33:06
6169 1008
227 / 336
-00:36:06
+00:26:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii