Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:05
-00:42:29
+00:34:28
6530 1169
246 / 336
-00:34:44
+00:27:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii