Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:59
-00:31:35
+00:45:22
8111 1976
237 / 247
-00:08:58
+00:41:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii