Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:40:44
+00:36:13
6944 5575
29 / 36
-00:21:47
+00:24:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii