Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:40:21
+00:36:36
7030 1409
213 / 247
-00:17:44
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii