Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:35
-00:42:59
+00:33:58
6394 1115
239 / 336
-00:35:14
+00:27:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii