Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:31
-00:37:03
+00:39:54
7604 1690
83 / 98
-00:21:46
+00:29:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii