Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:28
-00:34:06
+00:42:51
7934 6057
131 / 141
-00:26:40
+00:38:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii