Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:45
-00:36:49
+00:40:08
7646 1714
227 / 247
-00:14:12
+00:36:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii