Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:32
-01:03:02
+00:13:55
367 354
18 / 247
-00:40:25
+00:10:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii