Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:32
-00:37:13
+00:40:03
10660 3374
301 / 325
-00:18:45
+00:31:45
01:03:40
-00:32:09
+00:33:44
7935 1699
208 / 254
-00:20:59
+00:25:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii