Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:19
-00:30:56
+00:47:26
6248 1422
119 / 126
-00:20:27
+00:37:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii