Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:40
-00:52:35
+00:25:47
2694 2435
56 / 136
-00:31:07
+00:16:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii