Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:26
-00:46:08
+00:30:49
5545 4768
94 / 141
-00:38:42
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii