Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:16
-00:43:18
+00:33:39
6321 5243
17 / 25
-00:25:33
+00:21:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii