Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:03
-00:45:31
+00:31:26
5729 4884
95 / 141
-00:38:05
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii