Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:50
-00:23:59
+00:41:54
9316 6831
43 / 46
-00:02:31
+00:27:54
00:59:00
-00:49:45
+00:30:14
4164 3719
28 / 54
-00:36:34
+00:16:28
00:54:48
-00:53:27
+00:24:55
2412 2191
14 / 50
-00:27:36
+00:11:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii