Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:30
-00:42:04
+00:34:53
6647 1220
255 / 336
-00:34:19
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii