Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:05
-00:45:29
+00:31:28
5740 4890
173 / 247
-00:22:52
+00:27:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii