Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:59
-00:43:46
+00:33:30
8756 6508
191 / 258
-00:19:10
+00:26:41
00:55:57
-00:52:18
+00:26:04
2762 2494
59 / 126
-00:41:49
+00:16:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii