Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:24
-00:53:10
+00:23:47
3006 215
61 / 141
-00:45:44
+00:19:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii