Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:27
-01:08:07
+00:08:50
67 62
2 / 127
-00:40:27
+00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii