Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:22:57
-00:23:37
+00:53:20
8403 6276
246 / 247
-00:01:00
+00:49:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii