Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:17
-00:38:17
+00:38:40
7406 1589
124 / 141
-00:30:51
+00:34:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii