Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:56
-00:47:38
+00:29:19
5020 615
89 / 141
-00:40:12
+00:24:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii