Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:50
-00:50:25
+00:27:57
3285 2922
126 / 260
-00:31:16
+00:19:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii