Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:27
-00:44:07
+00:32:50
6094 5116
187 / 247
-00:21:30
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii