Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:05
-00:37:40
+00:39:36
10566 7252
100 / 111
-00:10:23
+00:31:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii