Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:50
-00:15:59
+00:49:54
9686 6982
60 / 61
-00:07:17
+00:40:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii