Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:24:58
+00:35:04
5253 1686
K30 : 391
220 / 261
-00:13:48
+00:29:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii