Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:31:17
-00:15:17
+01:01:40
8466 6293
98 / 98
+00:51:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii