Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:40:00
+00:36:57
7094 1436
119 / 141
-00:32:34
+00:32:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii